Mi az a Tanulmányi Osztály és mit csinálhatok ott?

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

A Tanulmányi Osztály (később: TO) – melyet egyébként a különböző karokon más és más nevekkel illetnek meg Pl.: Tanulmányi Hivatal (ÁOK) – a tanulmányi előremeneteleink szempontjából az egyik legfontosabb iroda. Az állítás mibenlétére a következőkben derül fény.

Főbb szerepei

A TO főbb feladatai közé tartozik – ahogyan azt a neve is mutatja – a tanulmányi ügyintézésen felül a megfelelő tájékoztatás a képzésünkkel kapcsolatos tudnivalókról, változásokról, aktuális (adott esetben a normálistól eltérő pl.: COVID), tanulmányainkat is érintő kérdésekről.

Mik tartoznak ide? (teljesség igénye nélkül)

– a jogviszony- és egyéb igazolások igénylése

– az államilag támogatott, illetve az önköltséges képzések közötti átsorolással kapcsolatos tudnivalók átadása

– az egyes egyetemek közötti átvétellel és kreditátvitellel kapcsolatos informálás

– a szorgalmi- és a vizsgaidőszak fontosabb határidőinek a tudtunkra adása

– az órarendek kihirdetése 

– Neptunnal kapcsolatos segítség/problémakezelés 

– az egyes karok szakmai gyakorlataival kapcsolatos informálás, segítségnyújtás

Mindezen feladataikat emailen keresztül, továbbá a honlapukon kihelyezett tájékoztatók vagy akár személyes ügyfélfogadás keretein belül végzik. A személyes ügyfélfogadáshoz néhol időpontot is kell foglalni a honlapon/email-en keresztül.

KTI – Központi Tanulmányi Iroda

Az egyes karok Tanulmányi Osztályain kívül található még az egyetemen a Központi Tanulmányi Iroda, röviden KTI.

Ennek feladatai hasonlónak tűnhetnek a korábban említett osztályokéhoz, ugyanakkor ez az iroda nem feltétlen karspecifikus ügyintézési lehetőséget nyújt. 

Ezek a következők:

– diákigazolvánnyal és költségtérítéssel kapcsolatos ügyintézés

– befizetések

– számlaigénylés Neptunos befizetésekről

– tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos információk

osztaly

A KTI elérhetőségei:

Web: http://kti.pte.hu/
Cím: 7622 Pécs, Dohány u. 1-3.
Levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.
Tel.: +36 72/501-681
Fax: +36 72/501-616
E-mailinfokti@pte.hu

Az egyes irodák elérhetőségei

Állam- és Jogtudományi Kar:

Webhttps://ajk.pte.hu/hallgatoknak
Cím: 7622 Pécs, Dohány u. 1-3. Fsz. 12.
Tel.: +36 72/501-599/ 23351, +36 72/501-599/ 23327, +36 72/ 501-599/ 23303, +36 72/501-599/ 23288
E-mail: info@ajk.pte.hu

Általános Orvostudományi Kar:

Web: http://aok.pte.hu/tanulmanyi-hivatal
Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: +36 72/536-000 + a munkatársnál megadott mellék
E-mail: tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar:

Web: http://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/tanulmanyi_osztaly
Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: +36 72/503-600
Fax: +36 72/501-558

Egészségtudományi Kar:

Web: http://www.etk.pte.hu
Cím: Pécs, Vörösmarty u. 4.
Tel.: +36 30/184-2289 és +36 30/184-2428
E-mail: info@etk.pte.hu

Gyógyszerésztudományi Kar:

Web: http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/index/3030
Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-000 + a munkatársnál megadott mellék
E-mail: tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu

Közgazdaságtudományi Kar:

Web: https://ktk.pte.hu/hu/hallgatok/ugyintezes/to-ugyfelfogadas
Cím: 7622 Pécs, Rákóczi út 80. (B épület I. emelet 135. iroda)
Telefon: +36 72/501-599
Fax: +36 72/501-589
E-mail: to@ktk.pte.hu

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar:

Web: https://kpvk.pte.hu/hu/szervezet/tanulmanyi_hivatal
Cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1., 1. emelet
Tel.: +36 74/528-300, 1122 és 1120 mellék
E-mail: tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől péntekig 8:00 és 12:00 között

Műszaki és Informatikai Kar:

Web: https://mik.pte.hu/
Cím: 7624 Pécs, Boszorkány út 2.
Tel.: +36 72/503-650

Művészeti Kar:

Web: http://www.art.pte.hu/menu/35
Cím: 7630 Pécs Zsolnay Vilmos u. 16.
Telefon: +36 72/501-514 

Természettudományi Kar:

Web: http://www.ttk.pte.hu/hallgatok
Cím: 7624 Pécs Ifjúság útja 6.
Tel.: +36 72/503-600/ mellékek
E-mail felvételi ügyekben: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
E-mail tanulmányi ügyekben: ttkto@gamma.ttk.pte.hu

Összefoglalva

Az egyes irodák készségesen állnak rendelkezésünkre, általában a karokon minden évfolyamnak külön ügyintézője van (pl.: ÁOK), akit bátran kereshettek telefonon vagy élőben, ha bizonytalanok vagytok egyes tanulmányi kérdésekben, vagy akár információt szeretnétek kérni előmeneteletekkel kapcsolatban.

Sok sikert a tanulmányaitokhoz!