Elhinnéd: Homérosz nő is lehetett, egy csapat író vette fel a Shakespeare álnevet?

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tudtátok azt, hogy Homérosz nő is lehetett vagy hogy egyesek azt feltételezik, hogy egy csapat író vette fel a Shakespeare álnevet?

Ha nem, akkor itt van néhány érdekes feltevés a múlt irodalmáról! 

homérosz

Minden a sumérokkal és az egyiptomiakkal kezdődött, a kezdetleges írás kialakulásával lehetőség nyílt a feljegyzések, vallási szövegek és sok más megjelenésére. Ezeket még csak egy bizonyos réteg írta és használta, így az átlagember csak felolvasva hallgathatta meg ezeket a műveket! Viszont irodalomban nagyon gazdag lelőhelyeket tártak fel, bár a mai fennmaradt irományok legtöbbször csak másolatok. Ahogy a tudomány és az alapeszmék fejlődtek, úgy virágzott az irodalom is. A középkorban már megjelentek a kódexek, de még mindig csak egy kisebb csoport írta és olvasta ezeket. Rengeteg lovagi próza és líra íródott, ebből a korból sok nagyon neves alkotás maradt fenn, mint például a Beowulf vagy Az isteni komédia.

Majd egy nagyobb váltás történt és betoppant a reneszánsz korszaka, a művészetek és a tudományok gyorsabban fejlődtek. Itt alakul ki a könyvnyomtatás, ezzel a nagytömegnek is megnyitva az olvasás csodáját, és teljesen átformálódott az emberek gondolkodásmódja, egy új eszme jött létre, aminek a neve a humanizmus. Ebben a korban jött létre hazánk legnagyobb könyvtára a Bibliotheca Corvina, Hunyadi Mátyás jóvoltából.

Hazánkon kívül pedig megszületett a valaha élt legbriliánsabb író, William Shakespeare, akinek a művei máig nagy hatást gyakorolnak az olvasóira! A barokk pedig egy kettősséget hozott be a fejlődésbe, egyik oldalról még jobban megerősítették a kereszténységet és a vallást, de a másik oldalról az ellenreformációnak hála megindult az oktatás és az iskolák kiépítése, a tudás színvonala nőtt. Itt is született megannyi csodás mű, mint A képzelt beteg Moliére-től vagy a Szigeti veszedelem Zrínyi Miklóstól.

Ezután viszont a felvilágosodással bekövetkezett a tényleges átalakulás, már egyáltalán nem az egyház volt a középpontban, hanem az értelem kutatása és művelése. Ekkor jelentős filozófiai fejlődések történtek, és a fő kérdésköre az élet miértsége és milyensége volt. Nem sokkal ezután következik a romantika, ami központjába helyezi az egyént és annak érzelmi világát, és ezzel egyszerre a múltba is vágyódik. Legnagyobb alakjai Byron, Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, Puskin vagy magyar távlatban nézve Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór.

Majd jön a realizmus, ami szakít a formával és az emberi nyomort és szenvedés helyezi a középpontba, itt jelennek meg a Csehov drámák vagy Dosztojevszkij Bűn és bűnhődése. Mindezek után eljutunk a hozzánk korban legközelebbi irodalmi stílushoz, a modernizmushoz. Fő szerepet kap a gondolatok áramlása, a szimbolizmus, a mindennapi élet, a kapitalizmus, és sok más modern probléma. Ekkor alkotott Virgina Woolf is, aki személyes kedvencem, mivel briliánsan alkalmazza a gondolatok áramlását!

Viszont miért is kellett ez a bevezetés?

Csak hogy lássuk az irodalom mennyit jutott előre az évek során, és ettől függetlenül az emberek még mindig emberek, szóval idő közben rengeteg pletyka és feltevés jött létre. De akkor kezdjük is Homérosszal, miből gondolhatják, hogy eddig tévesen gondolkoztunk a kilétéről? Az egy alap tény, hogy keveset tudunk róla, viszont 1897-ben Samuel Butler kiadta a The Authoress of the Odyssey nevű könyvét, amelyben Homérosz nemének kérdését taglalja.

De miért is merült fel benne ez a furcsa kérdés? Töprenghetünk ezen, de nemes egyszerűséggel a fejszék nyelei rosszul voltak ábrázolva, így úgy gondolta, hogy ezt csakis egy nő írhatta. Viszont van-e ennek bármi alapja? Sajnos nagyon kevés a fennmaradt információ létével kapcsolatban, így bármelyik állítás igaz lehet még az is, hogy Homérosz nem is egy ember volt, hanem több külön író csak időben el voltak csúsztatva egymástól.

A második ilyesfajta feltevés az, hogy Shakespeare csak egy álnév volt, és műveinek nagy részét nem is az igazi Shakespeare írta. Megint csak kérdezhetjük, ezt miből feltételezhetik? Szóval lássuk a tényeket, ha van elég, mivel itt is az információk hiánya szülte ezeket a gondolatokat. A legszembetűnőbb tény az az, hogy Shakespeare művei egy sokat olvasott és sokat utazott írót ábrázolnak, ami a családi háttere miatt nem lehetett annyira igaz, és nincs említve az egyetemi diákok között se, viszont a kor miatt kevés fennmaradt dokumentáció van ezekről, így nem lehet elegendő információnak tekinteni ezt.

Szintúgy kevés eredeti kézirat maradt fenn a műveiről, így ezzel se cáfolni se erősíteni nem lehet a feltevést. De ha nem ő akkor ki írhatta ezeket? A leghihetőbb ál Shakespeare az Edward De Vere, egy nemes, aki a művészetek embere volt, azért hiszik azt, hogy ő lehetett az igazi, mivel néhány Shakespeare darabban történő esemény megegyezik olyan eseményekkel, amiket ő is átélt.

A másik nagyon hihető személy az Sir Francis Bacon, aki szintén egy arisztokrata volt, és ő maga is írt, viszont megint csak nincs sok alátámasztó érv, ami ezt igazolná. Legtöbb teóriát Delia Bacon gyártotta, aki egy amerikai asszony volt a korai 19. században, szerinte még az is lehetséges, hogy több ál Shakespeare összedolgozott, és így írták meg azt a rengeteg mennyiségű darabot.

nő

Egy, ami teljesen biztos, egyik feltevésről se fogjuk soha megtudni, hogy igaz-e vagy sem!

Képek forrása: kiemelt, kép1, kép2, kép3

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.