Elfogadták a státusztörvényt – Mit tartalmaz valójában?

+1
2
+1
0
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Már a státusztörvény tervezete nagy felháborodást keltett. 

A 2024 –ben hatályba lépő törvény ellen országos tüntetéshullámokkal próbáltak tenni a szülők, diákok és tanárok. Sokan „bosszút törvényként” is emlegetik, a kormány viszont azt állítja, hogy ezzel a törvénnyel a pedagógusok megbecsülését kívánja visszaállítani.  Ezt a törvény szövegében is rögzítik. A Fideszes képviselők azzal érvelnek a státusztörvény mellett, hogy sokan úgy mondanak véleményt a törvényről, hogy főbb pontjait nem ismerik.   Ebben a cikkben a legfontosabb pontjairól, valamint várható és előre látható következményeiről olvashattok. 

Próbaidő

3 hónap próbaidőt rendel el a törvény, mely nem hosszabbítható meg.  Próbaidőt nem lehet megállapítani áthelyezésnél, valamint ha a kinevezés 6 hónapnál nem hosszabb.  Továbbá akkor sem, ha 5 évet a személy már dolgozott ugyanabban a munkakörben, és/ vagy a kormányrendelet által előírt szakmai/ felsőoktatási gyakorlattal rendelkezik.  A próbaidőt a jogviszonyt felbonthatja bármelyik fél, indoklás nélkül.

Az igazgató hatásköre

A munkáltatói jogokat gyakorolja. Javaslatot tesz a tankerület vezetőjének a kinevezéssel, munkaszerződés megkötésével, szerződésfelbontással kapcsolatban. Ha megszüntetéssel kapcsolatban a tankerületi vezető és az igazgató nem ért egyet, akkor az oktatási központ vezetője dönt.  

Rendkívüli felmentéshez, gondatlanság, súlyosabb hiba esetén nincs szükség az igazgató egyetértésére.  Havi illetményt, munkabért a tankerületi intézményvezető állapítja meg, az igazgató egyetértésével. Ha nem értenek egyet, az oktatási központ vezetője dönt.  Javaslatot tehet az igazgató a teljesítményértékeléssel kapcsolatban. Sokan úgy gondolják a törvény alapján, hogy az igazgató hatásköre igencsak korlátozva van.  

Az NPK

A Nemzeti Pedagógus Karnak konkrétan minden pedagógus a tagja, kötelező a tagság a köznevelési jogviszonnyal rendelkező pedagógusoknak.  Azon belül a Kistelepülések Bizottságának véleményezési joga van.   

Maga az NPK javaslatot tehet, intézkedést kezdeményezhet, valamint jogszabállyal kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti annak megváltoztatását, vagy visszavonását.  Pályázati ajánlást adhat, feladatkörét érintő kérdésekben javaslatot tehet a köznevelésért felelős miniszternek. 

státusztörvény

A felmentés

A felmentési idő legalább 60 nap, viszont nem haladhatja meg a 8 hónapot. Egészségügyi alkalmatlanság esetén ez 30 napra rövidül.  Ha a felmentési időben a felek nem állapodnak meg, akkor hosszabbodik a köznevelési jogviszonyban töltött idő a jogviszonyban eltöltött évek alapján.  A törvény 5 év után 1 hónaptól vezeti csak be a hosszabbítást. A kollektív szerződés nem állapíthat meg 8 hónapnál hosszabb felmentési időt. 

Lemondás, elbocsátás

A köznevelési jogviszonyról a pedagógus bármikor lemondhat, viszont alaposan meg kell indokolnia ezt. Elbocsátásnál fegyelmi büntetéssel szüntetheti meg a munkáltató a jogviszonyt, ha pedagógus lényeges kötelezettségeit szándékosan vagy súlyosan megszegi, vagy magatartása elfogadhatatlan, különösen a 2. §-ban lévő magatartási normákat nem tartja be. 

Végkielégítés

Végkielégítésre nem kerül sor nem megfelelő munkavégzés miatti felmentésnél, vagy a jogviszony megszűnésének időpontjában a pedagógus már nyugdíjasnak minősül, vagy felmentési kérelem leadására kerül sor.  A köznevelési jogviszonyban töltött időtartam határozza meg a végkielégítés összegét, tehát 3 év után 1, 20 év után 8 havi végkielégítés jár. 

Csoportos létszámcsökkentés

Attól függ, mi számít annak, hogy mennyi a köznevelési foglalkoztatott adott helyen. Tehát, ha 20 főnél több és 100 főnél kevesebb, akkor legalább 10 fő elbocsátása már annak számít. A munkáltató köteles tárgyalni ilyenkor köznevelésben foglalkoztatottak képviselőivel. 

A munkáltató kötelességei

Köteles megtéríteni azokat a költségeit, ami a munkavégzéséhez kötődik, valamint a pedagógusok számára kötelező képzéseket. Biztosítja az egészséget nem veszélyeztető körülményeket, és az alkalmassági vizsgálatokat.  Fogyatékkal élő személy beilleszkedését segíti. 

Utasítás megtagadása

Köteles megtagadni, ha végrehajtása súlyosan testi épséget, egészséget vagy a környezetet súlyosan veszélyezteti, vagy a köznevelési jogviszonnyal súlyosan ütközik.  A munkáltatót tájékoztatni kell az utasítás megtagadásáról.

Továbbképzés

A továbbképzési kötelezettség alól mentesülnek az 50. életévét betöltött, valamint szakvizsgázott pedagógus.  Tehát a kötelező továbbképzést ilyenkor nem kell a munkáltatónak megtérítenie, és nem kötelező ilyenkor képzésre küldenie az alkalmazottat.

Vezetői megbízás

Felsőfokú végzettséggel, pedagógusi szakképzettséggel kell rendelkeznie az igazgatónak.  Ha jogtalanul bocsátják el, és ezt a bíróság megállapítja, akkor a vezetői megbízási összegnek 6 hónapi illetményét köteles legfeljebb megkapni, illetve a kárát is megtérítik, ha köznevelési jogviszonyban van. 

Munka- és pihenőidő

Napi 8 óra a teljes munkaidő, de megállapodhatnak a felek napi rövidebb munkaidőben, részmunkaidőben.  A vezető részben kötetlen, a pedagógus részben kötetlen, teljesen kötött munkarend is lehet bizonyos esetekben, például pedagógiai asszisztensnél.  

Tehát a nem kötött részeket, mint dolgozatjavítás stb. maga oszthatja be a pedagógus.  Kötött munkarendet a munkáltató állítja össze. A munkáltató viszont előírhatja az intézményben végzett munkavégzést a szabad munkavégzésnél is.  A szabadság évi 50 nap, ebből legfeljebb 50-et vehet igénybe a munkáltató., illetve gyermek után pótszabadság jár. 

Összességében a törvény rendkívül fontos pontokat tartalmaz, melyekről bővebben ide kattintva olvashattok.  A státusztörvény két szempontból nagyon fontos: Egyrészt, hogy egy vitát indított el, valamint a diákfront emiatt népszavazást kezdeményez, szeptemberben pedig tüntetéshullám várható, másrészt pedig hogy egy olyan témával foglalkozik, ami nagyon fontos minden ember számára, politikai ideológiájától függetlenül: a pedagógusok helyzetével. 

Ez politikától függetlenül rendkívül fontos, hisz a pedagógusok kezében van a jövő, a gyermekek tanítása, és a szakemberek képzése, ami mindenkinek az érdeke. 

Források: 1, 2, 3, 4

Képek: Kiemelt, Kép 1 ,  Kép 2 , Kép 3  

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük