ég

Égből jött villámcsapás

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Égből jött villámcsapás

A görög mitológia az ókori hellének vallásából származó mítoszoknak a gyűjteménye. Ezeket a történeteket minden görög ember ismerte, és bár a tudósok nem hittek bennük, a mindennapi életben sok jelentősége volt a görög isteneknek. A görögök minden Istent egy adott élethelyzethez kötöttek. 

A görög mitológiai világ eléggé összetett, tele van szörnyekkel, háborúkkal, furcsa történetekkel. 

égből

A görög istenek keletkezése

Elsőnek jött létre Khaosz, majd őt követte Erebosz. Khaosz lett az atyja Gaiának és Nüxnek, akinek gyermekei voltak Aithér és Hémera. Erebeosz magából hozta létre Thanatoszt, Hüpnoszt, Óneirát, a három heszperiszt, a három moirát és Eriszt.

Gaia saját magából hozta Uranoszt és a hegyeket. Uranosz és Gaia szerelméből születettek a küklópszok, a titánok és titaniszok, közülük való Rhea és Kronosz. Kronosz megcsonkította Uranoszt és letaszította őt a trónjáról. Rhea és Kronosz szerelméből születtek az olümposzi istenek: Hesztia, Démétér, Héra, Hadész, Poszeidón, Zeusz.

De Kronosz gyermekeit lenyelte, mivel még korábban atyja azt jósolta neki, hogy az egyikük megöli őt. Ezért mikor Rhea világra hozta Zeuszt, akkor egy követ pólyált be, azt adta Kronosznak, azután Zeuszt elrejtette Kréta szigetén. A gyermek Kréta szigetén nevelkedett, s felnőtt korában varázsszert kapott Métisztől, amivel kiszabadította testvéreit apja gyomrából. Ezután harcot indított apja ellen és 3 testvérével megosztoztak a hatalmon. Zeusz és Héra szerelméből született Hébé, Arész és Eileithüia.

Az istenek első nemzedéke

Khaosz: a világkeletkezési folyamat élén állt.

Erebosz: sötétség

Nüx: az éjszaka és a sötétség istennője

Gaia: a földanya, minden létezőnek az alapja

Uranosz: az első férfiisten, az Ég

Tartarosz: az Alvilág legmélye

hekatonkheirek, küklópszok, titánok, titaniszok

Az istenek második nemzedéke

Kronosz: Zeusz apja, a legfiatalabb titán. Szétválasztotta egy sarlóval az Eget és a Földet. Később saját trónja védelmére valamennyi gyermekét felfalta, Zeusz kivételével.

Rhea: Kronosz felesége. Ő mentette meg legkisebb gyermeküket, Zeuszt, Kronosz elől, azzal, hogy Kréta szigetére rejtette.

Gyermekeik: Hesztia, Démétér, Héra, Hadész, Poszeidón, Zeusz

Métisz: mikor Zeusz felnőtt, tőle kapott mérget, amit atyjának adott, mire az kihányta korábban lenyelt gyermekeit. 

A tizenkét fő Isten a következő:

ég

Zeusz (Jupiter, a római mitológiában): az összes isten (és sokaknak apja) királya, valamint az időjárás, a törvény és a sors istene

Hera (Juno): az istenek királynője, a nők és a házasság istennője

Poszeidon (Neptunusz): a tenger istene

Aphrodite (Vénusz): a szépség és a szeretet istennője

Hephaestus (vulkán): a tűz, a fémmegmunkálás és a szobrászat istene

Apolló (Apolló): a prófétálás, a zene, a költészet és a tudás istene

Hermész (Merkúr): az utazás, a vendéglátás és a kereskedelem istene és Zeusz személyes hírnöke

Demeter (Ceres): a mezőgazdaság és a gabona istennője

Artemis (Diana): a vadászat, az állatok és a szülés istennője

Athena (Minerva): a bölcsesség és a védelem istennője

Ares (Mars): a háború istene

Hesztia (Vesta): az otthon, a család és a szív istennője, valamint az olümposzi láng őrzője

Alvilágban:

Hadész az univerzum egyharmadának istenkirálya, az alvilág sötétje, a holtak birodalma

Perszephoné az alvilág királynője, a halál és a tavaszi újjászületés istennője

További istenek, akiket itt számon tartanak:

Dionüszosz a bor, a szőlő, a növényzet, a termékenység, a színjátszás és a mámor istene

Héraklész az istenek védelmezője, a hősi önfeláldozás megtestesítője

Héliosz a napisten

Hébé az ifjúság és a menyegző istennője

Egyéb istenek, istennők és félistenek

Amphitrité, Boreasz, Eileithüia, Erinnüszök, Erósz, Hekaté, Hügieia, Hüpnosz, Irisz, Khrysus, Maia, Moirák, Morpheusz, Mnémoszüné, Nemeszisz, Niké, Pán, Plutosz, Szelené, Themisz, Thetisz, Tritón, Tükhé, Zephürosz, Múzsák, Hórák, Khariszok, Heszperidák, Küklópszok, Aiolosz, Kirké, Erisz, Kasztór, Gigászok.

Görög teremtéstörténet

Az istenek megteremtése után Zeusz elégedetten nézett körbe az Olümposzról. Azonban mivel még nem voltak emberek, a világmindenség szépsége tanúk nélkül maradt. Gaia létrehozta az embert, aki testében az istenekhez hasonlított, de az égiek halandóvá tették. Zeusz Epimétheuszt és Prométheuszt bízta meg azzal, hogy minden élőlényt különféle képességekkel ruházzanak fel. Mire azonban az emberre került a sor, már nem volt mit ráosztaniuk. Prométheusz ezért belopózott Héphaisztosz műhelyébe, és ellopta a tüzet.

Ezután felkereste Pallasz Athéné szentélyét, ahol a bölcsességet és a kézművességet őrizték, és ezeket is az embernek ajándékozta. Az ember ügyessé vált, és lassanként az isteneknek járó áldozatokról elfeledkezett. Emiatt Zeusz roppant haragra gerjedt, és visszavette a tüzet az emberektől. Prométheusz azonban újra visszalopta.

Zeusz ezért megparancsolta Héphaisztosznak, hogy készítsen földből és vízből egy szépséges nőt. Pallasz Athéné hófehér csillogó köntösbe burkolta, és megtanította az asszonyi munkára. Aphrodité a szerelem bűverejével látta el, míg a Khariszok kedvessé és bájossá tették. Hermész nevezte el Pandórának, azaz „csupa ajándéknak”, mivel valamennyi isten adott neki valamit magából, és a földre kísérte őt. Zeusz faragott szelencét adott.

Pandóra kíváncsi lett, hogy vajon mi rejtőzhet a szelencében. Felnyitotta, de ekkor csapatostul rajzottak ki a baj démonai: az ínség, a betegség, a gond, a gonoszság és minden egyéb nyomorúság. Pandóra ijedten csapta le a doboz fedelét, de már késő volt. Kíváncsisága miatt kiszabadította a szelencéből az összes bajt, betegséget és a halált is. Prométheuszt pedig a Kaukázus égbe meredő szirtjéhez láncolták, ahol mindennap egy sas felfalja a máját, amely folyton újranő.

Milyen furcsa a görög mitológia, mondják mindig. Röviden összefoglalva bizarr történet már maga az istenek és az ember keletkezése is. De ezeknél cifrább történetekkel is találkozhatunk a görög mitológiában, legyen szó ellenségekről vagy akár szerelmi ügyletekről.

Források: 1, 2, képek 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük