A pécsi Gyógyszerésztudományi Kar oktatói ezért döntenének most is a PTE mellett!

+1
1
+1
0
+1
4
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kedves Felvételizők!

Eddigi életetek során talán az egyik legnehezebb szakaszában jártok most. A felvételi jelentkezés időszakában számos olyan döntést kell meghoznotok, amely minden valószínűség szerint meghatározóan fog hatni későbbi életetekre. Az egyik legnagyobb nehézségen már túl vagytok: sikeresen megjelöltétek azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyek falai között az elkövetkezendő években szívesen töltenétek a mindennapjaitokat. Ugyanakkor most, a sorrendmódosítás időszakában még egy fontos döntés vár rátok: maradjon a kiválasztott intézmények eredeti sorrendje vagy szeretnétek rajta változtatni.

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük számotokra a döntést, megkértem a GYTK néhány oktatóját, foglalják össze röviden, ők miért döntenének a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara mellett.

Fogadjátok szeretettel az ő ajánlásaikat!

Dr. Vajda Péter – egyetemi tanársegéd – Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár 

Kedves leendő elsőéves Gyógyszerészhallgató!

Annak idején, amikor abban a helyzetben voltam, mint te, az ország legeldugottabb falujába is elmentem volna, hogy gyógyszerész lehessek. Annak ellenére, hogy ezt tényleg így is gondoltam, könnyű volt kimondani, hiszen itthon a legcsodásabb egyetemi városok közül választhattam. Nincs ez másként most sem, te is ezek közül választhatsz. Én most mégis szeretett Alma Materemet, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karát, és a Dél-Dunántúl szívét, Pécset javaslom gyógyszerész tanulmányod helyszínének. Kiváló oktatóktól, folyamatosan megújuló környezetben, modern és jól felszerelt tantermekben és laborokban sajátíthatod el azt a tudást, amire szükséged lesz a diploma megszerzéséhez és azon túl is. Ezen kívül a kisebb méretű évfolyam lehetőséget kínál arra, hogy az első hetek idegenkedéseit hamar leküzdve életre szóló barátokra, jövőbeli kollégára lelj. A családias légkör mellett egy nagy egyetemen lelhetsz otthonra, amely rendkívül befogadó, sokszínű és magával ragadó. Vedd észre és ragadd meg az általa kínált lehetőségeket, mert egy rendkívül pezsgő közegben találhatod magad. A PTE a lehetőségek egyeteme, #pécsiegyetemistának lenni életérzés! Nem véletlen, hogy „Mindenki pécsi akar lenni!” Erre bíztatlak én is, gyere te is a pécsi Gyógyszerésztudományi Karra! Hidd el, nem fogod megbánni!

Dr. Ősz Katalin – egyetemi docens – Általános és Fizikai Kémiai Tanszék

Manapság vannak divatos és kevésbé divatos szakmák. A gyógyszerészet és a kémia  nem feltétlenül tartozik a legnépszerűbbek közé, mert itt sok ismeretet kell megszerezni, sok mindent (biológiát, kémiát, fizikát, matematikát) megérteni, de pont ebben rejlik ennek a szakmának az érdekessége és az értéke is: a gyógyszerészként szerzett szaktudás maradandó, a társadalomnak mindig is nagy szüksége lesz rá. És aki gyógyszereket állít elő, az nemcsak a saját megélhetéséről gondoskodik, hanem egyúttal minden nap másokon is segít.

Dr. Horváth Györgyi – egyetemi docens, mb. intézetigazgató, tudományos- és diákjóléti dékánhelyettes – Farmakognóziai Intézet

Azért választanám a PTE gyógyszerészképzését, mert kiscsoportos foglalkozások során sokkal effektívebb az oktatókkal való közös munka, oktatásunkban megjelenik a „problem-based learning”, illetve a kompetencia-alapú oktatás módszertana. Képzésünkben jelen vannak azok az elemek és tudásanyag, amelyek birtokában hallgatóink a diploma megszerzése után nagyon rövid idő alatt el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Hallgatóink biotechnológia képzésben és közgazdasági alapképzésben is részesülnek, valamint portfóliónkban jelentősek a klinikai gyógyszerészettel kapcsolatos tárgyak is. Ezen kívül Pécs egy rendkívüli módon „élhető” város, hallgatóbarát programok várják a hozzánk jelentkezőket. 

Dr. Sipos Katalin – egyetemi docens, tanszékvezető – Gyógyszerészi Biológiai Tanszék

A PTE Gyógyszerésztudományi Karán a gyógyszerészhallgatók biológia és biokémia oktatását a karon belül oldottuk meg. Igyekszünk a tananyagot az ő jövőbeli munkájuk szempontjából folyamatosan fejleszteni. Fontos látni, hogy a 21. században egyre több biológiai alapú, célzott kezelés van olyan betegségekben is, amelyek gyógyítása korábban elképzelhetetlen volt. Ezeknek a gyógyszereknek a hatásához fontos megérteni a sejtben zajló biológiai és biokémiai folyamatokat. Ehhez kívánunk segítséget adni.

Dr. Rozmer Zsuzsanna – egyetemi adjunktus, mb. intézetigazgató – Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Én azért választanám a PTE Gyógyszerésztudományi Karát, mert a magas színvonalú, hallgatóbarát oktatás mellett a viszonylag kis hallgatószámú évfolyamokon igazán értékes közösségek alakulnak ki. Az oktatóknak van lehetőségük megismerni a hallgatókat, és a kialakuló jó kapcsolat mind a hallgatók, mind oktatóik fejlődéséhez hozzájárulhat. A színes hallgatói élet mellett értékes diplomát szereznek a diákok, amelyet a későbbiekben számos, szerteágazó területen tudnak hasznosítani.

Dr. Bukovics Péter – egyetemi adjunktus – Biofizikai Intézet

Mi, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar oktatói fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink ne csak megismerjék a későbbi szakmai munkájuk, esetleg kutatási tevékenységük során professzionálisan alkalmazott módszereket, hanem képesek legyenek megérteni a tudásanyag mögött meghúzódó alapvető logikai kapcsolatokat is. Kiemelten kezeljük, hogy a jövő szakemberei összefüggéseiben is megértsék az elsajátított metodikák működését, és alkalmazásuk során betekintést nyerjenek a farmakológiai, farmakoterápiás és egyéb módszerek mögött meghúzódó alapvető, azokhoz szervesen kapcsolódó biológiai, fizikai, kémiai, matematikai és fiziológiai folyamatokra. Mindezzel gyors „átjárhatóságot” és komplex – összefüggéseiben is elsajátított – tudástárat biztosítunk a jövő gyógyszerész és további szakokon tanuló generációi, hallgatói számára.

Dr. Mayer Klára – címzetes egyetemi docens – Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Ajánlom a pécsi képzést, mert nagyon személyes. Az oktatók ismerik a hallgatókat, szinte családias 
a kapcsolat, a személyes kapcsolat pedig inspirálja a teljesítményt. Az alapismeretek mellett széles szakmai ismeretanyagot lehet elsajátítani a választható tárgyak segítségével. Mindemellett pedig a gyógyszerészi hivatás szeretetét, valódi szemléletét és elkötelezettséget is igyekszünk átadni.

Nagy Gabriella – egyetemi tanársegéd – Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

Jó szívvel ajánlom a pécsi gyógyszerészképzést, mert itt olyan elhivatott szakoktatók oktatják a jövő gyakorló vagy kutató gyógyszerészeit, ami mintaértékű a felsőoktatásban. A képzés törekszik a rugalmasság és a piaci igények szempontjainak is megfelelni. 

Szokták mondani, hogy „Az egyetemi évek a legszebbek”. Engedjétek meg nekem, hogy most én is ezzel – a sokszor már kicsit közhelyesnek tűnő – gondolattal éljek. Minden életszakasznak megvan a maga szépsége, az azonban teljesen biztos, hogy az egyetemi évek minden szempontból fontosak és meghatározóak az ember életében. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt az időszakot tényleg olyan környezetben, olyan közegben töltsük el, amely pozitív irányba formálja a személyiségünket, s amelynek köszönhetően életre szóló élményeket, tudást, elhivatottságot, alázatot és olyan „leckét” kaphatunk, melyeket nemcsak a munkánkban, de a mindennapjaink során is hasznosítani tudunk. Pécs, a PTE és a pécsi Gyógyszerésztudományi Kar – ahogy az oktatóink is remekül összefoglalták – egy ilyen közeg! Úgy gondolom, hogy az elmondottakból egyértelműen kiderül, miért is érdemes a PTE GYTK-t választani. Szakképzett, szakmailag és emberileg is kiváló, segítőkész és elhivatott oktatók, családias légkör, hallgatóbarát programok, pezsgő hallgató élet, számos fantasztikus lehetőség vár rád, ha te is a pécsi gyógyszerészképzést választod. 

Végül pedig szeretnék egy személyes üzenetet is átadni nektek, hogy alátámasszam mindazt, amit oktatóinktól olvashattatok. Mit is jelent a családias légkör, a jó kapcsolat az oktatók és a hallgatók között? Amikor a cikk megírása előtt elküldtem a felkérő leveleket az oktatóknak, nem is számítottam arra, hogy a válaszok, amiket kapok, ekkora lendületet adnak majd a további tanulmányaimhoz. A válaszok, melyek megerősítettek abban, hogy a legjobb döntés volt a PTE-t választani. Nagyon megtisztelő és nagyon jó érzés, hogy az oktatók a rengeteg feladatuk mellett is időt szánnak arra, hogy megírják ezt a néhány sort, megköszönjék a munkánkat, és amikor azt válaszolják, hogy nekik megtiszteltetés a felkérés, és örülnek, hogy segíthetnek a cikk megírásában. 

Számomra külön szívmelengető, amikor az oktató, aki egy évvel ezelőtt tanított, rengeteg másik hallgató mellett, azt írja, hogy örül, hogy hall felőlem, és jó emlékei vannak a náluk nyújtott munkámról. Felbecsülhetetlen érzés! 

Kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg ezt! 

Találkozzunk jövőre a PTE-n!